Ullandhaug Invest AS er et investeringsselskap med røtter tilbake til Jonas Øglænd AS,
og som viderefører virksomhetene Stavanger Kneippbrødfabrik AS og Breidablikk AS.

Selskapets virksomhet består i dag av industri- og eiendomsvirksomhet.
1918
Stavanger Kneippbrødfabrik AS blir etablert av ”stavangerborgere” som et spesialbakeri for kostholdsriktige brød, basert på ideene til den tyske naturmedisiner og teolog dr. Sebastian Kneipp.
1918
1968
Familien Hauge, ved Erik O Hauge overtar aksjene i selskapet.
1968
1985
Bakeridriften utfusjoneres i eget datterselskap, Bakehuset Kneippen AS
1985
1997
Bakerivirksomheten i datterselskapet fusjoneres inn i Bakehuset Norge AS, en landsdekkende kjede av bakerier. Aksjene i Bakehuset Norge AS og bakeribygningen er senere solgt.
1997
1999
Selskapet skifter navn til Ullandhaug Invest AS
1999
2004
Selskapet kjøper alle aksjene i Breidablikk AS, som eier og driver industri- og
eiendomsvirksomhet i Time og Klepp kommuner via datterselskaper. Virksomheten omfatter videreføring av Serigstad AS og Bryne Mekaniske Verksted.  Breidablikk AS har senere skiftet navn til Vardheia Næringspark AS.
2004
2005
Selskapet flytter sitt hovedkontor til Vardheia næringsområde i Time kommune.
Virksomheten omstruktureres.
2005